THỦ TỤC CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM CỦA FPT TELECOM

Phần dành cho khách hàng đang sử dụng internet FPT

1. Thủ tục:

a. Đối với khách hàng cá nhân:

- Chứng minh nhân dân của chủ Hợp đồng, hoặc Hộ chiếu (đối với người nước ngoài)

- Hợp đồng (nếu cần)

b. Đối với khách hàng doanh nghiệp:

- Giấy giới thiệu của doanh nghiệp.

- Chứng minh nhân dân của người được giới thiệu

- Hợp đồng (nếu cần)

2. Chi phí chuyển địa điểm:

a. Đối với khách hàng sử dụng internet ADSL:

- Thời gian sử dụng internet liên tục dưới 12 tháng: phí chuyển cùng địa chỉ hoặc khác địa chỉ là 100.000 đồng.

- Thời gian sử dụng internet liên tục trên 12 tháng: Miễn phí.

b. Đối với khách hàng sử dụng internet FTTH:

- Thời gian sử dụng internet liên tục dưới 12 tháng: phí chuyển cùng địa chỉ là 500.000 đồng, hoặc khác địa chỉ là 1.500.000 đồng.

- Thời gian sử dụng internet liên tục trên 12 tháng: Miễn phí.

Giá chưa bao gồm 10% thuế VAT.

 

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung