Thông báo bảo trì nhóm kênh VTV, VTVCab, kênh nước ngoài

Thông báo bảo trì nhóm kênh VTV, VTVCab, kênh nước ngoài

 

 

 


 Từ 00 giờ đến 05 giờ ngày 08/03/2015, Truyền hình FPT tiến hành bảo trì các nhóm kênh VTV, VTVCab và nhóm kênh nước ngoài. Trong thời gian bảo trì, một số kênh trong các nhóm này sẽ bị ảnh hưởng gián đoạn.

Danh sách các kênh có thể bị ảnh hưởng gián đoạn:

STT Kênh  
 
1 Outdoor HD  
2 Da Vinci  
3 Diva  
4 AFC  
5 Starmovie HD  
6 Starworld HD  
7 NATGEO HD  
8 NATGEO  
9 Starmovie SD  
10 Starworld SD  
11 Channel V SD  
12 CNN  
13 Australia Plus  
14 DWTV  
15 Channel News Asia  
16 Arirang  
17 TV 5  
18 NHK World  
19 Bóng đá TV HD  
20 BTV4 HD  
21 Thể thao TV HD  
22 VTV1 HD  
23 VTV3 HD  
24 VTV6 HD  
25 VTV8 HD  
26 VTV1  
27 VTV2  
28 VTV3  
29 VTV4  
30 VTV5  
31 VTV6  
32 Bibi  
33 Bóng đá TV  
34 CNN  
35 D Dramas  
36 E Channel  
37 Giải trí TV  
38 Info TV  
39 Invest TV  
40 Văn Hóa  
41 MTV  
42 O2TV  
43 Phim Việt  
44 Star World  
45 Style TV  
46 Thể thao TV  
47 TV Shopping  
48 VTVCab4 Van Hoa  
49 VTVcab 6  
50 VTVcab 14  
51 VTVcab 17 – Yeah1 TV  
52 VTVCab 20 (Vfamily)

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung