Hướng dẫn sử dụng FPT Remote - Phần mềm điều khiển truyền hình FPT qua Smartphone


FPT Remote là phần mềm do FPT Telecom thiết kế. FPT Remote điều khiển truyền hình FPT từ chính smartphone của người dùng. FPT Remote hiện hỗ trợ hệ điều hành IOS và Android với nhiều tính năng đặc biệt mà dịch vụ khác chưa hề có. 

FPT Remote trên truyền hình FPT

FPT Remote kết nối trực tiếp smartphone với FPT Play HD, giúp người dùng có thể điều khiển các chức năng cơ bản truyền hình FPT , chọn phim, tăng giảm âm lượng... từ xa

 Link download phần mềm FPT Remote

Link download FPT Remote ios Link download fpt remote andoid

 Hướng dẫn sử dụng FPT Remote: 

- Smartphone kết nối wifi với modem kết nối đầu thu HD của FPT (FPT Play HD ). Phần mềm sẽ Scan địa chỉ IP của box hiện tại

 Hướng dẫn sử dụng FPT Remote trên truyền hình FPT

Hướng dẫn sử dụng FPT Remote trên truyền hình FPT

Hướng dẫn sử dụng FPT Remote trên truyền hình FPT

Hướng dẫn sử dụng FPT Remote trên truyền hình FPT

Hướng dẫn sử dụng FPT Remote trên truyền hình FPT

Hướng dẫn sử dụng FPT Remote trên truyền hình FPT

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung